การดูดวง

Uncategorized

ต้องทำอะไรบ้างถ้าจะไปดูหมอ

หลายคนคงคิดว่าอาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรเลย นอกจากเตรียมใจ และเตรียมเงิน เพื่อไปดูดวง อันนี้ก็ถูกนะขา ไม่ได้ผิดแต่อย่างใด เพราะถ้าใจของคุณนั้นไม่มีความแน่ใจ และไม่มีความเลื่อมใสก็คงดูดวงแล้วไม่ได้อะไรเพื่อชี้นำทางเดินในชีวิตของคุณเลย                 แต่การที่คุณจะไปดูดวงคุณควรที่จะทำอะไรบ้าง เตรียมตัวอย่างไร อย่างแรกเลยคุณต้องเตรียมใจ เพื่อการดูดวงที่อาจจะมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดี อันนี้เป็นเรื่องเป็นประจำ ถ้าคุณเตรียมใจไปแล้วล่วงหน้า คุณก็จะสามารถที่จะเผชิญกับคำพยากรณ์ทุกรูปแบบที่หมอดูทำลายออกมา นอกจากจะเตรียมใจแล้วคุณก็ไม่ควรที่จะคาดหวังกับสิ่งที่ยังไม่เกิดมากจนเกินไป คุณต้องเปิดใจยอมรับด้วยว่าการดูดวงนั้น ต้องอาศัยหลักเรื่องของศาสตร์และสถิติ คำทำนายที่ออกมาอาจจะไม่ได้แม่น 100 % แต่ก็สามารถที่จะชวยให้คุณได้รับรู้ถึงสิ่งที่คุณนั้นจะต้องเจอต้องระมัดระวัง การดูดวงต้องมีการบูชาครูเป็นของธรรมดา ถ้าเป็นเรื่องนี้คุณต้องทำการพูดคุยตกลงกับหมอดูที่คุณไปดูถึงค่าบูชาครูให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้น                 น่าจะเห็นได้ว่าการดูดวงกับเรื่องของดวงจิตเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะทุกเทพพยากรณ์ที่ออกมาจากหมอดูนั้นมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดี ทุกคำพูดส่งผลถึงจิตใจของคุณได้ทั้งนั้น ถ้าคุณนั้นเตรียมใจของคุณมาแล้วเทพพยากรณ์ที่ร้ายแรงส่งผลต่อจิตใจคุณก็จะทำให้คุณนั้นเครียดน้อยลง แล้วเผชิญกับปัญหาได้มากขึ้น

Read More